Polityka prywatności

Co znajdziesz w tym dokumencie?
Informacje o ochronie Twoich danych osobowych, w tym o Twoich prawach.
Politykę podzieliliśmy na cztery części:

 1. wyjaśnienie pojęć używanych w Polityce, informacje o naszych danych kontaktowych i o Twoich prawach;
 2. szczegółowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych,
 3. informacje o przetwarzaniu Twoich danych na naszych profilach w Social Mediach,
 4. informacje o plikach cookies i związanym z nimi przetwarzaniem danych osobowych.
Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1
Administrator
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jesteśmy My, czyli EPOL IT Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. W dalszej części Polityki prywatności piszemy o sobie w pierwszej osobie lub określamy się jako „Administrator” lub „My”.
 2. Nasze akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000967874, NIP 6762616116. W naszych aktach znajdują się najważniejsze informacje na nasz temat np. sprawozdania finansowe, czy umowa naszej spółki.
 3. Możesz skontaktować się z nami:
  1. listownie:  ul. M. Bobrzyńskiego 12, 30-438 Kraków
  2. e-mailem na adres: gdpr@epol-it.com

§ 2
Pojęcia używane w Polityce prywatności
Jeżeli w dalszej części naszej Polityki prywatności zauważysz jedno z poniższych pojęć pisane wielką literą, to powinieneś je rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami:
 1. „Strona” – strona internetowa, której główna strona znajduje się pod adresem www.epol-it.com oraz jej podstrony,
 2. „Polityka” – oznacza niniejszy dokument, czyli politykę prywatności, którą czytasz,
 3. „RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Tekst RODO znajdziesz tutaj,
 4. „Social media” – portale społecznościowe, w których mamy nasze profile, m. in. LinkedIn.

§ 3
Zabezpieczenie danych osobowych
 1. Stosujemy wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, czyli w ramach naszej Strony. 
 1. Zwracamy uwagę, że szczególnym zagrożeniem związanym z korzystaniem ze Strony jest: 
 1. hakowanie danych wskazanych w formularzu kontaktowym.

§ 4
Twoje prawa dotyczące danych osobowych
 1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, dlatego:
 1. masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 2. możesz dokonywać ich sprostowania,
 3. możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO,
 4. masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO.
 1. W częściach II – IV Polityki, znajdziesz informacje o dodatkowych prawach. W niektórych sytuacjach, będziesz miał bowiem dodatkowe możliwości.
 2. Chcesz skorzystać z Twoich praw lub dowiedzieć się o nich więcej? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki.

§ 5
Prawo sprzeciwu
   1.  
 1. Po podaniu nam Twoich danych osobowych lub jeżeli sami je zbierzemy, możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu. Masz je w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe:
  1. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
  2. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją. Napisz nam, dlaczego nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych.
 1. Chcesz skorzystać z prawa sprzeciwu? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki.

§ 6
Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, to możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a jego strona internetowa dostępna jest pod tym adresem: https://uodo.gov.pl/

§ 7
Pytania do Polityki oraz miejsce jej opublikowania
 1. W przypadku pytań dotyczących Polityki daj nam znać.
 2. Polityka znajduje się na stronie https://epol-it.com/polityka-prywatnosci oraz w naszej siedzibie.

Rozdział II. Informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w poszczególnych formularzach i w trakcie kontaktu z nami

§ 8
Kontakt z nami poprzez e-mail, pocztę, formularz kontaktowy lub numer telefonu
Jeżeli korzystasz z tych możliwości kontaktu z nami, zwróć uwagę na następujące sprawy:
 
 1. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe? 
Cel przetwarzania  Podstawa prawna przetwarzania 
Udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość, prowadzenie z Tobą komunikacji i rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy. 
 
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 
 
Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest: rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy oraz udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość.  
Podjęcie przez nas na Twoją prośbę działań zmierzających do zawarcia z Tobą umowy. 
 
Przykład: 
Skontaktujesz się z nami z prośbą mailowo lub telefonicznie o przygotowanie indywidualnej oferty. 
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest prowadzenie przez nas na Twoje żądanie działań przed zawarciem umowy z Tobą, czyli art. 6 ust. 1 lit. b RODO. 
 
 1. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?  
Przez czas potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy. W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń. 
 
 1. Jakie masz prawa? 
Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki
 1. Czy musisz podawać nam swoje dane? 
Jest to dobrowolne. Bez podania Twoich danych kontaktowych możemy nie być w stanie rozwiązać przedstawionej przez Ciebie sprawy.  
Bez Twoich danych osobowych nie będziemy mogli przygotować oferty dla Ciebie, jeżeli kontaktowałeś się z nami w tym celu. 
 
 1. Komu przekażemy Twoje dane? 
 1. Podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) naszych skrzynek e-mail oraz Strony,
 2. Poczcie Polskiej lub kurierom, jeżeli będziemy odpowiadali na Twoją wiadomość listownie,
 3. Dostawcom systemów i usług IT oraz podmiotom świadczącym w tym zakresie wsparcie techniczne,
 4. Podmiotom świadczącym usługi prawne.
 
 1. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy? 
Tak, Twoje dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy z uwagi na korzystanie z narzędzi dostarczanych przez Microsoft Corporation. W przypadku, gdy będzie to niezbędne, wówczas nastąpi to na podstawie standardowych klauzul umownych.
 
 1. Czy na podstawie Twoich danych będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym będzie następowało profilowanie?  
Nie. 

Rozdział III. Nasze profile w Social media

§ 9
Korzystanie z naszych profili w Social media
Jeżeli korzystasz z naszego profilu, zwróć uwagę na następujące sprawy:

 
 1. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe? 
Cel przetwarzania  Podstawa prawna przetwarzania 
Udzielanie odpowiedzi na prywatne wiadomości, które do nas skierujesz. 
 
Przykład: 
Będziemy odpowiadali na wiadomości, które prześlesz do nas z wykorzystaniem narzędzi dostępnych w Social mediach np. wiadomości priv. 
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 
 
Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest: 
rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy oraz udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość.  
Prowadzenie z Tobą dyskusji w ramach komentarzy pod poszczególnymi postami. 
 
Przykład: 
Jeżeli skomentujesz nasz post albo oznaczysz nas w jakiejś dyskusji, to z dużym prawdopodobieństwem odpowiemy na Twoją wiadomość. Będziemy wówczas widzieli nazwę Twojego konta w danym portalu społecznościowym oraz zdjęcie profilowe. 
 
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 
 
Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest: prowadzenie dyskusji z użytkownikami komentującymi nasze posty w Social media lub oznaczającymi nas w prowadzonych w nich dyskusjach. 
Statystyczny polegający na prezentowaniu nam przez dostawców Social mediów danych o wyświetlalności naszych postów, ich zasięgach, liczbie interakcji, czy danych demograficznych naszych obserwujących.  
Dane prezentowane nam przez dostawców Social media są danymi statystycznymi, jednak są tworzone na podstawie obserwacji przez tę spółkę Twoich zachowań na naszym profilu. 
 
Przykład: 
będziemy uzyskiwali informację od dostawców social mediów, w jakich godzinach i w jakie dni największa liczba naszych obserwujących jest zalogowana w danym portalu. 
 
 
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 
 
Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest: uzyskiwanie wiedzy na temat użytkowników obserwujących nasze profile w Social mediach i wchodzących w interakcje z naszymi postami. Co pozwala nam na optymalizację sposobu komunikacji, w tym dopasowanie jej do średniego wieku naszych obserwujących czy optymalny dobór godzin publikowania postów. 
Marketingowy polegający na informowaniu o naszych usługach oraz o nas samych za pomocą postów, które umieszczamy na naszych profilach, w tym postów sponsorowanych, które są wyświetlane szerszemu gronu użytkowników Social media. 
 
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 
 
Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest: prowadzenie naszego marketingu.
 
 1. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?  
Przez czas potrzebny na prowadzenie opisanych powyżej działań tj. udzielenie odpowiedzi na Twoje wiadomości, prowadzenie dyskusji w Social media oraz realizację powyższych celów marketingowych i statystycznych. Przy czym, nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych dłużej niż do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu. 
 
 1. Jakie masz prawa?   
Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki.   
 
 1. Czy musisz podawać nam swoje dane? 
Jest to dobrowolne. Jednak z uwagi na stosowane przez Social media zasady będziemy widzieli Twoje imię i nazwisko lub pseudonim oraz zdjęcie, jeżeli do nas napiszesz lub skomentujesz nasz post.  
 
 1. Komu przekażemy Twoje dane? 
Dostawcom Social media, a zwłaszcza dostawcy LinkedIn (LinkedIn Corporation). 
 
 1. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?   
Twoje dane osobowe będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych na podstawie standardowych klauzul umownych.
 
 1. Czy na podstawie Twoich danych będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym będzie następowało profilowanie?  
Nie. 

Rozdział IV. Informacje o plikach cookies i związanym z nimi przetwarzaniu danych osobowych
§ 10
Wejście na Stronę
Wejście na Stronę wiąże się z przetwarzaniem przez nas informacji zawartych w plikach cookies. Na opisanych poniżej zasadach.

§ 11
Czym są pliki cookies i po co je stosujemy
 1. Na Stronie stosujemy pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez Stronę. Chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies? Zajrzyj na Wikipedię pod ten link.
 2. Przechowujemy pliki cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie, a następnie uzyskujemy dostęp do informacji w nich zawartych w celach:
  1. zapewnienia prawidłowego działania usługi, w tym utrzymania Twojej sesji,
  2. zapisania Twoich ustawień, np. w zakresie języka, wyrażonych zgód,
  3. statystycznych i marketingowych, w szczególności umożliwienia przeanalizowania sposobu, w jaki korzystasz ze Strony.
 3. W przypadkach opisanych w punktach b-c powyżej może mieć miejsce przetwarzanie Twoich danych osobowych:
  1. ich przetwarzanie realizujemy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  2. naszym prawnie uzasadnionym interesem jest zbieranie danych statystycznych o sposobie korzystania przez Ciebie z naszej Strony, by optymalizować jej działanie, w tym układ treści wyświetlanych Tobie i innym użytkownikom oraz dopasowywać ustawienia Strony do Twoich preferencji;
  3. Twoje prawa związane z tym przetwarzaniem przedstawiliśmy w § 4 i 5 Polityki;
  4. pamiętaj, że w każdej chwili możesz się z nami skontaktować i wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych. Tego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
  5. Twoje dane osobowe przekażemy do operatorów sieci reklamowych, w tym portali społecznościowych oraz dostawcy narzędzi analitycznych;
  6. będziemy je przechowywali przez czas prowadzenia przez nas tych działań marketingowych i statystycznych albo do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych;
  7. Mogą pojawić się sytuacje, w których Twoje dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych i statystycznych będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych na podstawie standardowych klauzul umownych; 
  8. udostępnienie tych danych osobowych jest dobrowolne, a brak ich udostępnienia np. poprzez zastosowanie odpowiedniego oprogramowania blokującego nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami; nie będziesz wówczas widział reklam naszych produktów dopasowanych do Twoich działań na Stronie.
 4. W przypadkach opisanych w postanowieniu ustępu 2 lit. a powyżej pliki cookies stosowane są na podstawie art. 173 ust. 3 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

§ 12
Rodzaje plików cookies
 1. Na Stronie znajduje się kilka rodzajów plików cookies:
  1. sesyjne, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej do czasu jej wyłączenia,
  2. stałe, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej, dopóki ich nie skasujesz,
  3. zewnętrzne, pochodzą od dostawców narzędzi do analityki na naszej Stronie.
 2. Pełną listę plików cookies wraz z okresami ich ważności znajdziesz w załączniku nr 1 do Polityki.

§ 13
Jak usunąć pliki cookies
 1. Możesz tak skonfigurować swoją przeglądarkę internetową, by uniemożliwia przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie.
 2. Pliki cookies możesz usunąć po ich zapisaniu przez nas. W tym celu możesz skorzystać z: odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach Twojego systemu operacyjnego.
 3. Pod tymi linkami znajdziesz informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

§ 14
Jak blokować pliki cookies 
 1. Możesz tak skonfigurować swoją przeglądarkę internetową, by uniemożliwiała przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie. Możesz także wykorzystać w tym celu odpowiednie rozszerzenia do przeglądarek lub programy.  
 2. Informacje o sposobie blokowania cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych znajdziesz pod tymi linkami: 

§ 15
Wpływ zmiany ustawień przeglądarki na korzystanie ze Strony
Zmiana konfiguracji Twojej przeglądarki internetowej na taką, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies może spowodować ograniczenia funkcjonalności Strony. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Oznacza to, że niektóre z naszych usług nie będą dostępne bez plików cookies.

§ 16
Zewnętrzne pliki cookies
   1.  
 1. Pliki cookies zamieszczane w Twoim komputerze, telefonie lub tablecie mogą pochodzić od innych usługodawców. Możesz je sam usunąć z Twojego urządzenia. Jak to zrobić wskazujemy w § 13. Pliki te są przechowywane na Twoim urządzeniu przez różny czas, w zależności od danego pliku.
 2. Korzystamy z usług Google Analytics dostarczanego przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Usługi te pomagają nam analizować ruch na Stronie. Na ich podstawie uzyskujemy statystyki i dane analityczne pokazujące, jak Ty i pozostali użytkownicy korzystacie ze Strony. Działanie Google Analytics możesz zablokować. W tym celu zainstaluj ten dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
 3. Mogą pojawić się sytuacje, w których Twoje dane osobowe przetwarzane przez powyższe podmioty będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych na podstawie standardowych klauzul umownych. 

Załącznik nr 1 - Wykaz stosowanych plików cookies
Pliki cookies wykorzystywane w celach statystycznych 
Nazwa pliku  Dostawca pliku  Cel wykorzystania  Okres ważności 
_gid epol-it.com Rejestruje niepowtarzalny identyfikator, który służy do gromadzenia danych statystycznych na temat tego, w jaki sposób odwiedzający korzysta z witryny internetowej. 1 dzień
_ga epol-it.com Rejestruje niepowtarzalny identyfikator, który służy do gromadzenia danych statystycznych na temat tego, w jaki sposób odwiedzający korzysta z witryny internetowej. 2 lata
 
 
Pliki cookies wykorzystywane w celach funkcjonalnych 
Nazwa pliku  Dostawca pliku  Cel wykorzystania  Okres ważności 
_gcl_au epol-it.com Używany przez Google Ad Sense w celu zwiększenia skuteczności reklam w witrynach internetowych korzystających z ich usług. 3 miesiące
NID www.google.com Używany by zapamiętać ustawienia i inne informacje – dotyczące między innymi preferowanego języka, liczby wyników wyszukiwania wyświetlanych na stronie (na przykład 10 lub 20) oraz włączenia lub wyłączenia filtra SafeSearch. 6 miesięcy
CONSENT www.google.com Używany by przechowywać informacje o decyzji użytkownika dotyczącej używania plików cookie. 2 lata
_GRECAPTCHA www.google.com Zapewnia ochronę przed spamem 2 lata

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu zarządzania podstawowymi funkcjami strony. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do plików cookies, w tym je zablokować. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację stosowania przez nas plików cookies. Tutaj znajdziesz więcej informacji, w tym o blokowaniu plików cookies.